LOADING

Type to search

גרמניה מאבק מאבק באנטישמיות

YOLOCAUST, אתר השיימינג של שחק שפירא

Share
מקור: berlinhayom

במחאה על מבקרים רבים שמגיעים לאנדרטת השואה בברלין ומצטלמים
צילומי סלפי שאינם מכבדים את רוח המקום מעלה האמן שחק שפירא אתר חדש בשם) YOLOCAUST שילוב של ראשי התיבות
באנגלית של “אתה חי רק פעם אחת”
וסיומת של המילה HOLOCAUST,
שואה, באנגלית).

 

האתר מציג תמונות ששחק מצא ברשתות חברתיות שונות ושלדעתו מבזות את
האנדרטה ומאחוריהן תמונות אמיתיות מהשואה שאתר YOLOCAUST מצמיד ואשר מבקשות להזכיר את המשמעות האמיתית של השואה. שפירא עצמו מציע
למי שמוצא את תמונתו באתר ואינו מעוניין שתוצג בו לשלוח לו מייל ל:undouche.me@yolocaust.de

 

צד סיקור תקשורתי נרחב של
היוזמה החדשה של שחק וזאת ימים ספורים לפני יום השואה הבינלאומי נרשמת ברשת גם
ביקורת כלפי שפירא. חלק מזכירים את האדריכל האמריקאי של האנדרטה פיטר אייזנמן –
שהציב בשנת 2005 כ-2700 אבנים בהפרשי גובה שונים – שאמר כי הכוונה שלו היא לא
ליצור בית קברות אלא מקום שאנשים חיים ועוברים דרכו בצורה טבעית.

 

בכל אופן לפחות מבחינתו של האמן מדובר במסר שעובר היטב. למעלה מחצי
מיליון קליקים נרשמו כבר עם עלייתו של האתר ולמשך מספר שעות לא ניתן היה להיכנס
אליו עקב עומס מבקרים.