23-10-2013

הגדרת העבודה של הכחשה וסילוף של השואה

מקור: holocaustremembrance


ההגדרה הנוכחית מהווה ביטוי למודעות לכך שיש לקרוא תיגר על הכחשה וסילוף של השואה ברמה הלאומית והבינלאומית, ושיש לבחון אותה ברמה הגלובלית. IHRA (הברית הבינלאומית לזיכרון השואה) מאמצת בזאת את הגדרת העבודה הבאה, שאינה מחייבת מבחינה משפטית, בתור כלי העבודה שלה.

 

הכחשת שואה הינה שיח ותעמולה אשר מכחישים את המציאות ההיסטורית וההיקף של השמדת היהודים על ידי הנאצים ושותפיהם לדבר עבירה במהלך מלחמת העולם השנייה, אשר ידועה בתור the Holocaust או השואה. הכחשת שואה מתייחסת באופן ספציפי לכל ניסיון לטעון כי השואה לא התרחשה. 

 

הכחשת השואה עשויה לכלול הכחשה או הטלת ספק באופן פומבי בשימוש במנגנוני השמדה מרכזיים (כגון תאי גזים, רצח המונים באמצעות ירי, הרעבה ועינויים) או בכוונה לבצע רצח עם של העם היהודי.

 

הכחשת שואה על צורותיה השונות מהווה ביטוי של אנטישמיות. הניסיון להכחיש את רצח העם של היהודים הינו מאמץ לנקות את הנ