10-09-2013

חרם סנקציות ומשיכת השקעות (BDS) נגד ישראל, גלולת רעל אנטישמית

מקור: https://unitedjerusalem.com/uploads/WIESENTHAL_BDS_REPORT_313.PDF


דו"ח חדש שפורסם על ידי מרכז ויזנטל nגדיר את מסע ה- BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) כנגד ישראל כ- "גלולת רעל, אנטי ישראלית ואנטישמית" שמטרתה היא דמוניזציה, דה לגיטימציה, ומותה הסופי של המדינה היהודית".

 

הדו"ח, שנערך על ידי ד"ר הרולד ברקמן (Harold Brackman), סוקר במבט מקיף את מקורותיה של התנועה שראשיתה בשנת 2001. בין המסקנות הרבות שלו היא כי ה-BDS "היא תנועה שלא הפכה את חייו של אחד פלסטיני לטובים יותר ושאינה מודעת להפרות חמורות של זכויות אדם המתרחשות ברחבי המזרח התיכון ומעבר לו."

 

כגורם הקובע של חוסר הלגיטימיות של החרם, הדו"ח משתמש במבחן ה- D3 של נתן שרנסקי לבחינת ביקורת החוצה את הקו לאנטישמיות.