02-12-2012

קבוצות קיצוניות מקומיות - אירופה

מקור: http://athenainstitute.eu/en/europe/comparative_data


 

מצגות המספקות השוואות חשובות דרך ממשקים אינטראקטיביים תוך הדגשת עובדות מרכזיות דפוסים ונטיות אשר ביחד מספקות סקירה מעמיקה יותר של תופעת הקיצוניות המקומית בימים אלה באירופה.

 

 

 

אידיאולוגיות (באנגלית)

מצגת אינטראקטיבית המציעה סקירה של האידיאולוגיות הקיצוניות השכיחות ביותר וקבוצות קיצוניות מאורגנות המהוות סיכון גבוה באירופה של היום.

 

 

קבוצות ואידיאולוגיות לפי מדינות (באנגלית)

ממשק גיאוגרפי-מרחבי המתאר את מספר קבוצות פעילות מקומיות קיצוניות והאידיאולוגיות שלהם בכל מדינות ממופות כמו גם מספר כולל של קבוצות שמאל וימין קיצוניים באירופה.

 

 

חברויות ורמות איום (באנגלית)

ממשק גיאוגרפי-מרחבי נוסף מציע סקירה של הערכה למספרי חברים בשילוב עם הערכת רמת האיום שמתאימה גם לשמש אומדן גולמי על הפוטנציאל של התופעה בכל מדינה ומדינה.

 

 

תצורת ציר זמן שנתי (באנגלית)

ציר זמן אינטרקטיווי המסמן ייסוד כמות של קבוצות קיצוניות מקומיות הפעילות במדינות אירופה כדי לספק קשר לזמן, בפרספקטיבה אירופית.