Javascript is required to view this map.

אירלנד / 18-04-2017

האוניברסיטה המובילה באירלנד עומדת לארח ועידה על זכותם של אנשי אקדמיה להחרים את ישראל

מקור: Jewish News


דבלין - האוניברסיטה המובילה באירלנד עומדת לארח בספטמבר ועידה שאמורה לדון בזכויותיהם של אנשי אקדמיה להחרים את ישראל.

 

הארגון "אנשי אקדמיה למען פלסטין" (Academics for Palestine - AfP) פרסם קריאה לאנשי אקדמיה לפרסם מאמרים אודות חופש אקדמי עבור האירוע החד-יומי שעומד להתקיים בקולג' טריניטי (Trinity College) בעיר דבלין ב-12 בספטמבר, שבוע לפני חג ראש השנה היהודי.

 

מרצים וחוקרים ידונו בשאלה האם אוניברסיטאות מסוגלות עדיין להקנות מרחב למחשבה ביקורתית ולאקטיביזם הדוק בחברה האזרחית, למול הלחצים האחרונים המופעלים על המוסדות להשכלה גבוהה לבטל אירועים בעלי זיקה לאירועי "שבוע האפרטהייד הישראלי" (Israel Apartheid Week) ולתנועה לחרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS)

 

באתר האינטרנט של ארגון "אנשי אקדמיה למען פלסטין" (Academics for Palestine - AfP) פורסם כי "לוחמה משפטית, מבנים בירוקרטיים ואיומים על התעסוקה" שימשו בפועל נגד אלה המסנגרים בעד החרמת ישראל, והועלתה בו השאלה האם "השפעותיה של הנאו-ליברליזציה באוניברסיטאות הציבוריות על החופש האקדמי" היו כאלה אשר כופות מצב שבו "הומו-אקדמיקוס אמור [כעת] להיות גם הומו-פוליטיקוס".

 

מוקדם יותר השנה, הקבוצה - שבה חבר גם מרצה ישראלי-אירי - כתבה לנשיא אוניברסיטת קולג' קורק (University College Cork) כדי לדחוק בו לאפשר את קיומה של ועידה בשם "החוק הבינל