Javascript is required to view this map.

אוקראינה / 19-04-2017

באזור רובנו חוללה האנדרטה להנצחת היהודים שנרצחו בשואה

מקור: znaj


קוסטופול - בעיר קוסטופול באזור רובנו, אלמונים חיללו את האנדרטה הנמצאת באתר שבו נורו למוות אזרחים יהודים ורוסים במהלך מלחמת העולם השנייה.

 

על האנדרטה, הממוקמת באזור מיוער ליד פסי רכבת, צויר צלב קרס וסמל ניאו-נאצי.

 

נפתחה חקירה פלילית והתוקפים צפויים להיענש במאסר לתקופה של עד חמש שנים.