ארצות הברית / 06-04-2017

הליגה נגד השמצה - סקר בנושא עמדות כלפי יהודים באמריקה

מקור: ADL


מן הסקר עולה כי חרף הגידול הקל באנטישמיות לכדי 14 אחוזים, הרוב הגדול של האמריקאים מחזיק בעמדות מכבדות ביחס לשכניו היהודים. עם זאת, לראשונה מצאה הליגה נגד השמצה כי מרבית האמריקאים (52 אחוזים) מודאגים מן האלימות המופנית כלפי יהודים בארה"ב.

 

אחוז גבוה אף יותר (76 אחוזים) ציין כי הוא מודאג מן האלימות המופנית כלפי מוסלמים. יותר מ-8 מכל 10 אמריקאים (84 אחוזים) מאמינים כי לממשל יש תפקיד חשוב במאבק באנטישמיות, מדובר בעלייה לעומת 70 אחוזים שנרשמו בשנת 2014.

 

הסקרים מבוססים על 3600 ראיונות שנערכו בארה"ב בין ינואר לפברואר 2017 ועל 1500 ראיונות נוספים שנערכו באוקטובר 2016. פרסום התוצאות נעשה במסגרת המחקר המתמשך של הליגה נגד השמצה בנוגע לעמדות אנטי-יהודיות הנקרא 'מדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה', אשר הושק לראשונה ב-2014 ומטרתו ליצור מדד כלל עולמי של עמדות אנטישמיות. נתונים חדשים על אודות ארבע מדינות נוספות יפורסמו בהמשך אביב 2017.