12-03-2017

חופש הדיבור והחופש האקדמי בקמפוס והבעייתיות של תנועת ה-BDS

מקור: goacta


אמונות פוליטיות מקטבות אינן בגדר דבר חדש בקמפוסים, אך הטקטיקות בהן משתמשים תומכי תנועת ה-BDS מהוות גורם חדש לדאגה, החל מהפוליטיזציה של תוכנית הלימודים והאגודות האקדמיות, המשך בניסיונות להשתיק דוברים ישראלים וכלה בביטויי אנטישמיות גלויים בקמפוסים. במאמר חדש, ארגון ה-ACTA קורא להגנה על חופש הדיבור וחופש הביטוי בקמפוסים כנגד תנועת קמפיין ה- BDS. הדו"ח משרטט דרכים להגן על החופש האקדמי והניטרליות המוסדית וליצור אווירה אוניברסיטאית בה מגוון רחב של מחשבה פוליטית וחברתית בא לידי ביטוי בדיונים חשובים.

 

סיכום: בלב המורשת הארוכה של מצוינות אמריקנית בתחום ההשכלה הגבוהה קיימת מחויבות עמוקה לחופש אקדמי. חופש אקדמי, אם כי עשוי להתחכך ולהתנגש בערכים חשובים אחרים בקמפוסים, חייב להיות העיקרון המנחה של ההשכלה הגבוהה. חופש אקדמי, שתלוי בחופש הדיבור והביטוי, מעודד שיח, חקר ודיון בקמפוס ובכיתה, הוא מבטיח שהסטודנטים וכן המרצים יוכלו להעלות שאלות והוא מגן על זכותן של הפקולטות לערוך מחקר בתחומים שנויים במחלוקת.

 

תנועת ה- BDS, שהיא מאמץ פוליטי בינלאומי המכוון לפגוע ביחסי המסחר והתרבות עם מדינת ישראל, מהווה את אחד האיומים הגדולים ביותר על חופש אקדמי בארה"ב כיום. תומכי ה-BDS השתיקו דוברים פרו-ישראלים בקמפוסים וקראו תיגר על זכותם של חוקרים ישראלים בתחום החוק והמדיניות הציבורית להביע את דעותיהם. מספר ארגוני השכלה גבוהה מקצועיים אימצו אג'נדה פוליטית הסוטה מהיעדים האקדמיים שלהם והצביעו בעד הטלת חרם וסנקציות על ישראל. היו ביטויים גלויים לפוליטיזציה של תוכניות אקדמיות שקידמו אג'נדה אנטי ישראלית והמדאיג מכל, אירעו מקרים בהם נצפתה מעורבות של פעילי BDS בפעילות אנטישמית בקמפוסים. קבוצות אנטי-ישראליות ניסו ללחוץ על מועצות נאמנים לבחור צד בסכסוך הישראלי-פלסטיני ולנתק קשרים עם מוסדות ישראלים להשכלה גבוהה, תוך הפרת הניטרליות המוסדית והמחויבות שלהם למירה על חופש אקדמי.

 

יחד עם זאת, מספר סימנים מעידים על כך שהמגמה משתנה. חברי האגודה ההיסטורית האמריקאית וחברי האגודה לחקר השפה המודרנית דחו מאמצים לקדם הצעות חרם שהיו עשויות להביא לפוליטיזציה של האגודות הדיסציפלינאריות החשובות הללו. מספר הולך וגודל של חוקרים, נשי