Eastlakes - כתובות נאצה אנטישמיות נמצאו על פוסטר בחירות של חבר פרלמנט היהודי ממפלגת הלייבור, Ron Hoenig.  הפוסטר - שהושחת עם מגן דוד ושפם של היטלר - התגלה על ידי צוות הקמפיין בפינת Gardeners ...

בלארוס / 26-03-2015

כתובת נאצה אנטישמית

Svetlogorsk - אלמונים ריססו את הכתובת "בקרוב חג הפסח! בקרוב הדם! " עם ציור של כוכב מגן דויד במקומות רבים בעיר, הכוללים מבנים, גדרות, ותמרורי עצור. 

איטליה / 26-03-2015

צבע אדום על דגל ישראל

מילאנו - היום במילאנו שפכו אלמונים צבע אדום על דגל מדינת ישראל, שמשתתפת  בתערוכת  Expo 2015 הנערכת בעיר.  בכיכר קורדוזיו (Korduzio), שם תלויים הדגלים של מדינות המשתתפות בתערוכה זו, הותקנו מצלמות מעקב; ...

נשיא הקונגרס היהודי העולמי רון לאודר אומר כי על ארה"ב להתעורר ולגנות בצורה ברירה, שנאת יהודים באיסלאם הקיצוני. לאודר דיבר בפני ועדת המשנה בקונגרס האמריקני, ואמר כי חזרו ימי שנות השלושים של המאה ...

בלארוס / 25-03-2015

כתובות נאצה אנטישמיות

סווטלוגורסק – בעיר סווטלוגורסק שבאזור גומל, בליל ה- 22 במרץ, הופיעו  כתובות נאצה אנטישמיות.   אלמונים כתבו על גדרות, על קירות, ועל מבני תחנות האוטובוס במרכז העיר: "בקרוב פסחא! בקרוב [ישפך כאן] דם!" וציירו  מגן דוד.